Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie

Switch to desktop Register Login

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w kontekście zmian demograficznych oraz migracji zarobkowych - wyzwania dla integracji zawodowej i społecznej”

Szanowni Państwo,

w imieniu Zakładu Doradztwa Zawodowego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie serdecznie zapraszamy Państwa na V Międzynarodową Konferencję Naukową pt.:

„Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w kontekście zmian demograficznych oraz migracji zarobkowych - wyzwania dla integracji zawodowej i społecznej”,

Konferencja odbywa się pod patronatem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach i jest połączona z podsumowaniem realizacji międzynarodowego projektu naukowo-badawczego pt. „Innowacyjne doradztwo promujące udział osób 50+ w rynku pracy i życiu społecznym”.

Głównym celem Konferencji jest umożliwienie wymiany doświadczeń w zakresie integracji zawodowej i społecznej ww. grup oraz wypracowanie rekomendacji dla przedstawicieli władz i wszystkich interesariuszy.

Tematyka Konferencji związana jest ściśle z realizowanym przez Zakład Doradztwa Zawodowego Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (we współpracy
z Hochschule der Bundesagentur für Arbeit – (HdBA) w Mannheim oraz Uniwersytetem w Splicie)  Międzynarodowym Projektem Naukowo-Badawczym pt. „Innowacyjne doradztwo promujące udział osób 50+ w rynku pracy i życiu społecznym”. Dlatego też część Konferencji poświęcona zostanie zaprezentowaniu Państwu wyników ww. Projektu.

Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 maja 2019 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 planowana godzina rozpoczęcia godz. 9:00.

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.