Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie

Switch to desktop Register Login

Konferencja „Partnerstwo Publiczno - Prywatne w Częstochowie i subregionie północnym województwa śląskiego”

W dniu 28 października 2013 r. na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej przy ul. Armii Krajowej 19B w Częstochowie odbyła się konferencja pod tytułem „Partnerstwo Publiczno – Prywatne w Częstochowie i subregionie północnym województwa śląskiego”.

Konferencję zorganizowała Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa w Częstochowie w ramach realizacji dwóch projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pn.: „Rozwój Regionalnego Częstochowskiego Klastra Budownictwa i Infrastruktury Budosfera” oraz „Rozwój Częstochowskiego Klastra Komunalnego Aglomeracja”.

Zapraszamy do udziału w XIII Edycji Konkursu Jurajski Produkt Roku

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej, XIII Edycji Konkursu Jurajski Produkt Roku organizowanego przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Częstochowie. 

Produkty można zgłaszać w następujących kategoriach: 

  • E-technologie, e-usługi,
  • Produkt bądź usługa budowlana,
  • Produkt przemysłowy,
  • Produkt rolno-spożywczy,
  • Produkt w dziedzinie ekologii, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii,
  • Produkt inny,
  • Usługa.

Dodatkowe wyróżnienie, podobnie jak w latach ubiegłych zostanie przyznane osobie lub instytucji, która wybitnie przyczyniła się do rozwoju i promocji regionu.

Nowością tegorocznej Edycji jest nagroda dla Najlepszego Samorządu Terytorialnego Roku. Chętnych do udziału w tej kategorii prosimy o wypełnienie specjalnej deklaracji uczestnictwa oraz ankiety przeznaczonej dla samorządów.

Gala finałowa odbędzie się 13 grudnia 2013 roku w Klubie Politechnik w Częstochowie.

Mamy nadzieję, że kolejny raz Konkurs okaże się świetną okazją do promocji produktów i usług oferowanych przez regionalne przedsiębiorstwa wśród jak największej grupy odbiorców.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 31 października 2013 roku.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z biurem Izby.

Regulamin Konkursu

Karta zgłoszeniowa

Karta zgłoszeniowa - wyróżnienie dla osób i instytucji

Deklaracja uczestnictwa - Najlepszy Samorząd Terytorialny Roku

Ankieta - Najlepszy Samorząd Terytorialny Roku

Poprawiono: wtorek, 10, wrzesień 2013 18:26

Odsłony: 2903

Ankieta dotycząca samochodów elektrycznych

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety dotyczącej samochodów elektrycznych. Wasze opinie i informacje są bardzo cenne i prosimy o poświęcenie kilku chwil na udzielenie odpowiedzi.

Ankieta została przygotowana przez Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej i będzie ważnym elementem przygotowania produkcji samochodu elektrycznego w Częstochowie.

Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Częstochowie utworzyła dwa klastry - Regionalny Częstochowski Klaster Budownictwa i Infrastruktury „Budosfera” i Częstochowski Klaster Komunalny „Aglomeracja”, których jest koordynatorem, oraz jest uczestnikiem Śląskiego Klastra Eco-Energia. 

We wszystkich klastrach uczestniczą przedsiębiorstwa, uczelnie, jednostki samorządu gospodarczego i organizacje okołobiznesowe. Staramy się oprócz działalności na rzecz członków klastrów wdrażać nowoczesne technologie i wspierać ciekawe pomysły i rozwiązania.

Obecnie planujemy powołanie Klastra Samochodów Elektrycznych „AUTOFAZA”, którego głównym celem byłoby uruchomienie w Częstochowie fabryki samochodów elektrycznych.

Jest to niszowy segment rynku nie tylko w Polsce ale również w Europie. W dobie ciągle rosnących cen paliw zainteresowanie pojazdami elektrycznymi będzie gwałtownie wzrastać.

Największą popularność mogą zapewnić sobie stosunkowo niedrogie samochody o zasięgu ok. 250 km do poruszania się w aglomeracjach miejskich (dojazdy do pracy, wyjazdy na zakupy, taksówki miejskie, samochody służbowe do ruchu miejskiego itp.). Pojazdy powinny być wykonane z niedrogich materiałów tak aby ich cena nie była barierą dla przeciętnego obywatela.

Częstochowa byłaby znakomitym miejscem do lokalizacji fabryki produkującej takie pojazdy. Miasto ma przygotowane tereny inwestycyjne, które mogą być objęte specjalnymi warunkami finansowymi dla inwestorów (strefy ekonomiczne) a administracja bardzo przychylnie traktuje wszelkie inicjatywy związane z tworzeniem nowych miejsc pracy.

Częstochowa jest dużym ośrodkiem akademickim z liczącą się uczelnią techniczną, która może zapewnić specjalistyczną kadrę i współpracować w zakresie badawczo rozwojowym (również z możliwością wykorzystania środków europejskich).

W naszym regionie działa bardzo dużo firm produkujących i obsługujących branżę motoryzacyjną. Ich produkty i usługi będą bazą, na której chcemy oprzeć przyszły projekt.

Więcej informacji na ten temat  trafi do Państwa już wkrótce a teraz jeszcze raz bardzo prosimy o wypełnienie Ankiety i rozpowszechnienie jej wśród swoich znajomych osób i instytucji.

Poprawiono: czwartek, 22, sierpień 2013 11:26

Odsłony: 3207

Rozpoczyna się realizacja programu „Pomoc dla hutników”

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ogłasza nabór do programu „Pomoc dla hutników”, który skierowany jest do osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników z ISD Huta Częstochowa oraz podmiotów z nią kooperujących.

Wyżej wymieniony program przygotowany w związku z trudną sytuacją w Hucie uzyskał akceptację i dofinansowanie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 4.096,8 tys. zł ze środków Funduszu Pracy.

Działaniami aktywizacyjnymi objętych zostanie 270 osób bezrobotnych, dla których przewidziano takie formy wsparcia jak: szkolenia, staże, dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz zatrudnienie na refundowanych stanowiskach pracy.

Wszyscy zainteresowani udziałem w programie i uzyskaniem na ten temat szczegółowych informacji proszeni są o zgłaszanie się do zespołu ds. obsługi programu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, pok. nr 206 (II piętro), tel.  34 370 61 68.

Serdecznie zapraszamy do współpracy również pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem byłych pracowników Huty. Więcej informacji znajduje się na stronie www.pup.czestochowa.pl.

(az)

Poprawiono: czwartek, 22, sierpień 2013 11:12

Odsłony: 2690

SPOTKANIE Z PANIĄ POSEŁ IZABELĄ LESZCZYNĄ

W dniu 05.08.2013r. w biurze poselskim Pani Izabeli Leszczyny - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów - odbyło się spotkanie z przedstawicielami RIPH w Częstochowie. Tematem zasadniczym spotkania było stosowanie w praktyce ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Lokalne firmy budowlane uważają, że Prawo Zamówień Publicznych z jego legislacyjnymi ułomnościami, a zwłaszcza stanowieniem i nadużywaniem kryterium najniższej ceny, generuje w rzeczywistości szereg komplikacji organizacyjno-wykonawczych oraz kosztowych. Wspomniane ułomności przejawiają się, począwszy od zwielokrotnionych i ponoszonych z reguły w przekroczonych terminach realizacji zadaniach czy inwestycjach oraz zaburzeniach w zakresie rozliczeń finansowych pomiędzy inwestorami a innymi uczestnikami procesu, powodując zaburzenia w wyżej wspomnianych rozliczeniach finansowych.

Brak rozporządzeń do ustawy, dowolne interpretacje lub niezgodności z dyrektywami unijnymi, zwłaszcza przy obiektach użyteczności publicznej ("każdy czyta jak chce"), brak właściwych kompetencji odpowiednich organów bądź chęci do ich właściwego wykorzystania w procesie kontrolnym czy odwoławczym, w dużym stopniu komplikują działania wykonawców.

Specyfikacje (SIWZ) są pisane pod dużych wykonawców naszego kraju (monopolistyczne zachowania), a przecież sektor MSP ma generować właściwy dochód i znacząco wpływać na PKB naszego kraju. Dyktat zamawiającego, brak relacji partnerstwa tam, gdzie powinien występować parytet w warunkach ogólnych oraz brak logicznego procesu inwestycyjnego hamuje przedsiębiorczość firm budowlanych.

W trakcie rozmów poruszano tematy PPP, którego funkcjonowanie praktycznie nie istnieje, głównie przeszkodą są tzw. ryzyka leżące szczególnie po stronie inwestora. Nadrzędną funkcją jest jednak łączenie działań w interesie społecznych korzyści. Zaproszono Panią Poseł na zaplanowaną konferencję dotyczącą PPP w październiku 2013r. organizowaną na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Podczas spotkania zwrócono uwagę na ważne dla przedsiębiorców aspekty rozliczeń w firmach nowych inwestycji odnoszących się do odliczeń amortyzacji. Przedstawiciele Izby zwrócili uwagę na limit obrotu dla tych firm, które przekraczają 1mln 200 tys. euro i muszą wchodzić w tzw. pełną księgowość, co powoduje znaczne podniesienie kosztów działalności gospodarczej. Wskazano również, że obowiązująca obecnie kwota zakupu środków małocennych – 3500zł - nie pozwala firmom na zakup często podstawowego wyposażenia, które przy wyższej kwocie musi być ustawowo amortyzowane. Poruszono także dalsze aspekty dotyczące częstego składania PIT-5, w tym zaliczek, podatku VAT- w gminach, społecznych i ekonomicznych kosztów kupowania referencji, stworzenia warunków do właściwego wykorzystania sieciowego potencjału klasteringu na poziomie regionalnym i krajowym, w tym również, celowości przedkładania zabezpieczeń finansowych, wkładu własnego na etapie składania dokumentacji wnioskowej, czy wreszcie o dokonaniu badania realnych, poniesionych już kosztów w wybranych segmentach stosowania PZP.

Pani Minister Izabela Leszczyna bardzo przychylnie odniosła się do naszych postulatów oraz proponowanych rozwiązań, czego efektem było wyjście przez Panią Poseł z inicjatywą aktywnej obustronnej wymiany doświadczeń i podjęcia prac w celu dokonania koniecznych regulacji. 

Stronę naszego środowiska na spotkaniu reprezentowali:

Pan Janusz Stępień - Prezes Zarządu Cz. P. B. P. PRZEMYSŁÓWKA S.A.  

Pan Tadeusz Szymanek - Prezydent RIPH w Częstochowie, Prezes – F.P.H.U. GREEN PACK Tadeusz Szymanek 

Pan Artur Gacek - Prezes  POLONTEX S.A., członek Komisji Rewizyjnej KIG w Warszawie

Pan Dariusz Sałajewski - Radca Prawny, członek RIPH w Częstochowie

Pan Leszek Znamierowski - Członek Zarządu RIPH Częstochowa

Sporządził:
Leszek Znamierowski
Członek Zarządu RIPH Częstochowa

Poprawiono: piątek, 16, sierpień 2013 12:27

Odsłony: 2975

Oszczędzaj na energii elektrycznej!

Ze Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej nadeszła ciekawa oferta dotycząca grupowego zakupu energii elektrycznej dla przedsiębiorców. Zakup energii elektrycznej stanowi istotny koszt każdego przedsiębiorstwa i przez to może decydować o konkurencyjności danej firmy na rynku.

Zakup Grupowy energii elektrycznej na 2014 rok jest organizowany przy współpracy dwóch firm z sektora energetycznego: Elektro-Efekt oraz ABS Energia. Wyżej wymienione firmy w ubiegłym roku zakontraktowały ponad 60 GWh energii elektrycznej dla podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządowym w bardzo korzystnych cenach. Im więcej firm przystąpi do Grupy Zakupowej i większy będzie wolumen zamówienia tym niższe ceny mogą zostać wynegocjowane. Zachęcamy do przystąpienia do zbiorowego zamówienia. Grupa zakupowa energii elektrycznej na rok 2014 adresowana jest dla średnich i dużych przedsiębiorstw (odbiorców grup taryfowych A, B i C). W załączeniu można zapoznać się z symulacją szacunkowych oszczędności i wielkości poboru energii czynnej.

Zainteresowanych przedsiębiorców prosimy o kontakt z biurem Izby.

 

 

 

Poprawiono: czwartek, 08, sierpień 2013 13:41

Odsłony: 2844

Promocja poprzez RIPH

Informujemy, że istnieje możliwość reklamy firm członkowskich poprzez Izbę między innymi w Biuletynie Informacyjnym,  newsleterze czy na stronie www. 

Biuletyn Informacyjny w formie elektronicznej jest przesyłany do wszystkich członków, innych Izb Gospodarczych, instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów, natomiast w formie papierowej kolportowany jest do wszystkich urzędów, podmiotów zainteresowanych, a także rozpowszechniany na comiesięcznych spotkaniach Regionalnego Częstochowskiego Klastra Budownictwa i Infrastruktury „BUDOSFERA” i Częstochowskiego Klastra Komunalnego „AGLOMERACJA”, spotkaniach organizowanych przez Izbę oraz tych w których bezpośrednio uczestniczą członkowie Zarządu reprezentując Izbę.

Newsletter wysyłany jest z biura Izby w każdy piątek do przedsiębiorców, samorządów terytorialnych, instytucji okołobiznesowych oraz innych jednostek współpracujących z Izbą.

 

Poprawiono: piątek, 19, lipiec 2013 10:19

Odsłony: 2881