Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie

Switch to desktop Register Login

Oszczędzaj na energii elektrycznej!

Ze Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej nadeszła ciekawa oferta dotycząca grupowego zakupu energii elektrycznej dla przedsiębiorców. Zakup energii elektrycznej stanowi istotny koszt każdego przedsiębiorstwa i przez to może decydować o konkurencyjności danej firmy na rynku.

Zakup Grupowy energii elektrycznej na 2014 rok jest organizowany przy współpracy dwóch firm z sektora energetycznego: Elektro-Efekt oraz ABS Energia. Wyżej wymienione firmy w ubiegłym roku zakontraktowały ponad 60 GWh energii elektrycznej dla podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządowym w bardzo korzystnych cenach. Im więcej firm przystąpi do Grupy Zakupowej i większy będzie wolumen zamówienia tym niższe ceny mogą zostać wynegocjowane. Zachęcamy do przystąpienia do zbiorowego zamówienia. Grupa zakupowa energii elektrycznej na rok 2014 adresowana jest dla średnich i dużych przedsiębiorstw (odbiorców grup taryfowych A, B i C). W załączeniu można zapoznać się z symulacją szacunkowych oszczędności i wielkości poboru energii czynnej.

Zainteresowanych przedsiębiorców prosimy o kontakt z biurem Izby.

 

 

 

Poprawiono: czwartek, 08, sierpień 2013 13:41

Odsłony: 2889

Promocja poprzez RIPH

Informujemy, że istnieje możliwość reklamy firm członkowskich poprzez Izbę między innymi w Biuletynie Informacyjnym,  newsleterze czy na stronie www. 

Biuletyn Informacyjny w formie elektronicznej jest przesyłany do wszystkich członków, innych Izb Gospodarczych, instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów, natomiast w formie papierowej kolportowany jest do wszystkich urzędów, podmiotów zainteresowanych, a także rozpowszechniany na comiesięcznych spotkaniach Regionalnego Częstochowskiego Klastra Budownictwa i Infrastruktury „BUDOSFERA” i Częstochowskiego Klastra Komunalnego „AGLOMERACJA”, spotkaniach organizowanych przez Izbę oraz tych w których bezpośrednio uczestniczą członkowie Zarządu reprezentując Izbę.

Newsletter wysyłany jest z biura Izby w każdy piątek do przedsiębiorców, samorządów terytorialnych, instytucji okołobiznesowych oraz innych jednostek współpracujących z Izbą.

 

Poprawiono: piątek, 19, lipiec 2013 10:19

Odsłony: 2926

Konferencja „Odpady, jako źródła energii – technologie zgazowania odpadów komunalnych, biomasy oraz osadów ściekowych”

5 czerwca 2013 r. na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej odbyła się konferencja pt: „Odpady, jako źródła energii – technologie zgazowania odpadów komunalnych, biomasy oraz osadów ściekowych”. Głównym organizatorem konferencji była Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie, koordynator projektu pn.: "Rozwój Częstochowskiego Klastra Komunalnego Aglomeracja". Organizację konferencji wsparli także:
- Śląski Klaster ECO ENERGIA
- Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
- Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej
- Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

Gośćmi spotkania byli m.in: P. Mariusz Kleszczewski- Wicemarszałek Województwa Śląskiego, P. Krzysztof Matyjaszczyk- Prezydent Częstochowy, P. Maciej Wawrzkiewicz- Wiceprzewodniczący Rady Miasta Częstochowy, przedstawiciele Politechniki Częstochowskiej, przedstawiciele samorządów terytorialnych, instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorcy.

I Lokalne Forum Biznesu za nami

27 maja w remizie OSP w Hucie Starej A odbyło się I Forum Biznesu w Poczesnej zorganizowane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Częstochowie oraz stowarzyszenie W Gminie Poczesna. Udział w Forum zapowiedziała Wiceminister Izabela Leszczyna jednak w związku z jej pilnym służbowym wyjazdem do Warszawy ostatecznie reprezentował ją Dyrektor Biura Poselskiego Łukasz Pabiś. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również Wicestarosta Częstochowski Janusz Krakowian, zastępca Wójta Gminy Poczesna Andrzej Lech, Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Minkina oraz Prezes Regionalnej Organizacji Pracodawców. Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Częstochowie reprezentowali Prezydent Rady Tadeusz Szymanek oraz Pełniący Obowiązki Prezesa Ryszard Mysłek. Spotkanie poprowadził Robert Chądzyński, Przewodniczący Stowarzyszenia W Gminie Poczesnej. Odbiorcami Forum byli w szczególności przedsiębiorcy z Gminy Poczesnej w tym również członkowie naszej Izby.

Zebrani dyskutowali na temat współpracy władz gminy Poczesna z lokalnymi przedsiębiorcami, a także nad możliwymi zmianami które sprawią, że lokalne środowisko będzie bardziej przychylne przedsiębiorcom.

Ostatecznie stwierdzono, że takie spotkania są potrzebne aby umożliwić dialog pomiędzy samorządem terytorialnym, a przedsiębiorcami, a co za tym idzie pobudzić lokalną gospodarkę.

Poprawiono: środa, 29, maj 2013 14:30

Odsłony: 3252

Współdziałanie z przedsiębiorstwami wypadku zdarzeń kryzysowych

W imieniu Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Częstochowie celem pełnego zabezpieczenia realizacji procedur planów działania w sytuacjach szczególnych zagrożeń (Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego i Planu Obrony Cywilnej dla powiatu częstochowskiego) prosimy przedsiębiorstwa o współpracę w zakresie wsparcia pomocowego w wypadku zdarzeń kryzysowych.

Poniżej załączamy wykaz  kategorii branżowych firm, z którymi Starostwo Powiatowe w Częstochowie zainteresowane jest podjąć współpracę w w/w celu.

- Produkcja żywności i artykułów spożywczych (w tym napoje i wody),
- Hurtownie odzieżowe (odzież, ręczniki, koce, pościel, śpiwory),
- Utylizacja odpadów (w tym niebezpiecznych), recykling, neutralizacja,
- Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja,
- Transport osobowy (autobusy i minibusy do ewentualnej ewakuacji) i towarowy (przewóz sprzętu i materiałów sypkich),
- Hurtownie farmaceutyczne, produkcja leków, środków opatrunkowych i wyrobów medycznych,
- Budownictwo

- usługi: sprzęt budowlany: m.in. koparki, dźwigi, zwyżki, itp.;
- sprzedaż i dostarczenie: piasek, agregaty prądotwórcze, kontenery, folie budowlane, plandeki, itp.

 

Dużym ułatwieniem we współpracy będzie lokalizacja firm w miarę możliwości najbliżej całego obszaru powiatu częstochowskiego.

 

Wszelkie pytania i dodatkowe informacje proszę kierować do Pani Pauliny Krzak na adres internetowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." target="_blank">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie na numer kontaktowy (34) 324 92 12.

wzór porozumienia

Poprawiono: czwartek, 23, maj 2013 13:31

Odsłony: 2894

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW RIPH 2013

11 kwietnia w siedzibie firmy Polontex S.A. odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Członków RIPH. Najważniejszym punktem Zgromadzenia obok zatwierdzania rocznych sprawozdań Zarządu, Rady oraz finansowego było uchwalenie zmian w statucie. Nowa treść statutu będzie rozpowrzechniona do wszystkich członków za pomocą poczty elektronicznej. Dziękujemy wszystkim przybyłym, dzięki którym udało się zebrać quorum potrzebne do uchwalenia zmian tak ważnych dla usprawnienia działań Izby jednocześnie mając nadzieję, że w kolejnych latach zebranie odpowiedniej liczby członków podczas Walnego Zgromadzenia będzie sytuacją zupełnie naturalną.

Poprawiono: piątek, 12, kwiecień 2013 10:38

Odsłony: 3049

Konferencja pt.: Polityka klastrowa i działalność klastrów, z uwzględnieniem różnych możliwości finansowania

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Konferencję pt.:
„Polityka klastrowa i działalność klastrów, z uwzględnieniem różnych możliwości finansowania”, która odbędzie się w dniu 11.04.2013 r. o godz. 13.30 w siedzibie firmy Polontex S.A. przy ul. Rejtana 25/35 w Częstochowie.

Wykład poprowadzi Pan Marcin Jabłoński, Prezes Zarządu Connectionpoint sp. z o.o., członek Śląskiej Rady Innowacji, ekspert w dziedzinie inicjowania, tworzenia i zarządzania sieciami współpracy (w tym klastrami), wspierania innowacji i transferu technologii.

Spotkanie organizowane jest w ramach realizacji projektu "Rozwój Częstochowskiego Klastra Komunalnego Aglomeracja", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Spotkanie ma charakter otwarty, zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Prosimy o potwierdzenie przybycia drogą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), bądź telefonicznie (34 366 09 67) do dnia 9 kwietnia 2012 r. 

Poprawiono: piątek, 10, styczeń 2014 13:46

Odsłony: 2288

Ostatnia szansa na pozyskanie środków z UE na inwestycje dla MŚP do 70% wartości projektu

Możliwe koszty do sfinansowania to realizacja projektów  inwestycyjnych w zakresie zakupu lub wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach np.:

- modernizacja/rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego lub budowa nowego zakładu/nowej linii produkcyjnej itp.

- modernizacja istniejącej/stworzenie nowej infrastruktury do dystrybucji /sieć IT, hale magazynowe/ itp.

W przedmiotowym naborze ciężar oceny innowacyjności w składanych projektach postawiony będzie na weryfikację poziomu innowacyjności produktowej. Każdy projekt musi generować efekt w postaci wprowadzenia na rynek docelowy (o zasięgu minimum krajowym) nowego, lub znacząco ulepszonego produktu. Realizowane projekty mają prowadzić w szczególności do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, m.in. poprzez ograniczenie energio-, materiało- i wodochłonności procesu produkcyjnego lub świadczenia usług, prowadzących do powstania nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub usługi.

Ponadto w ramach projektów dodatkowo premiowane będą nowe rozwiązania marketingowe lub organizacyjne prowadzące do poprawy produktywności i efektywności (w tym np. logistyczne, w zakresie dystrybucji, systemów informacyjnych oraz zarządzania); zakupu niezbędnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych dotyczących wprowadzenia zmian organizacyjnych.

Minimalna wartość inwestycji o wysokim potencjale innowacyjnym wynosi 8 mln PLN.

Konkurs ruszy 29 kwietnia br., w momencie składania wniosku Beneficjent musi posiadać pełną dokumentację łącznie z planami, pozwoleniami administracyjnymi, wymaganymi zgodami itp. – a to oznacza bardzo mało czasu.

W przypadku zainteresowania tematem prosimy o kontakt Panią Beata Styś, mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub ekspertem w dziedzinie inwestycji Robertem Karbowiakiem, mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

EFICOM S.A.

European and Financial Consulting

Nowogrodzka 68, 02-014 Warszawa

tel +(48 22) 623 82 14, fax +(48 22) 623 82 23

mobile: +48 883-188-166

www.eficom.eu

 

Poprawiono: piątek, 22, marzec 2013 10:50

Odsłony: 3004