Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie

Switch to desktop Register Login

Częstochowski Klaster Komunalny "AGLOMERACJA"

W centrum konferencyjnym Kamienicy Kupieckiej przy Alei Najświętszej Maryi Panny 24 podpisano we wtorek 26. lipca porozumienie o współpracy w ramach Częstochowskiego Klastra Komunalnego „Aglomeracja”. Akces udziału w inicjatywie Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej zgłosiło 36 podmiotów, firm i instytucji z Częstochowy oraz okolic.

Przedsięwzięcie ma na celu stworzenie sieci stałej współpracy w obszarze działań technicznych i organizacyjnych w usługach publicznych, niezbędnych do funkcjonowania miasta i regionu, a w szczególności: komunikacji, dostaw wody, energii elektrycznej, gazu, ciepła, telefonii i internetu, gospodarki odpadami i ściekami, ochrony środowiska i innych zagadnień infrastruktury technicznej i organizacyjnej przy ścisłej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego należącymi do aglomeracji częstochowskiej.


Chęć przystąpienia do klastra wyraziło Miasto Częstochowa, Starostwa Powiatowe w Częstochowie i Kłobucku oraz Blachownia, Mykanów, Olsztyn i Rędziny. Podpisy pod porozumieniem złożyli także przedstawiciele największych częstochowskich wyższych uczelni: Politechniki Częstochowskiej, Akademii Jana Długosza, Wyższej Szkoły Zarządzania i Akademii Polonijnej. Oprócz tego do klastra weszły również m.in. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz częstochowskie firmy, spółki komunalne, spółdzielnie mieszkaniowe i niektóre lokalne media.

Porozumienie zostało podpisane pomiędzy Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową w Częstochowie (koordynator), Urzędem Miasta Częstochowy, który reprezentował Prezydent Miasta Krzysztof Matyjaszczyk, samorządami terytorialnymi, jednostkami naukowymi, uczelniami oraz jednostkami samorządu gospodarczego, organizacjami otoczenia biznesu, firmami i przedsiębiorstwami dostarczającymi media, związanymi z szeroko rozumianymi usługami publicznymi a także instytucjami finansowymi które należą do grona członków lub partnerów Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie.

Przewodniczącym Rady Częstochowskiego Klastra Komunalnego „AGLOMERACJA” został wybrany Pan Rafał Lewandowski – Prezes Zarządu Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A.

Skład podmiotów należących do Klastra pozostaje otwarty. Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do "AGLOMERACJI" zapraszamy do kontaktu z biurem Izby.